CDA 40 je zavarovalna družba, ki ponuja kavcijska zavarovanja.
+386 0561 77700 |    Access

Sodelujte z nami

CDA 40 sodeluje z glavnimi domačimi in mednarodnimi zavarovalnimi posredniki.

Smo profesionalni in izkušeni na področju upravljanja tveganj in sposobni zagotavljati specifično globalno storitev tako velikim kot tudi srednjim in malim podjetjem.

Posrednikom in zastopnikom zagotavljamo inovativno spletno podporo pri upravljanju, ki nam omogoča dajanje hitrih odgovorov.