CDA 40 je zavarovalna družba, ki ponuja kavcijska zavarovanja.
+386 0561 77700 |    Access

Tu se lahko preverja avtentičnost zavarovalnih polic in garantnih pisem (oz. ponudb) ki jih je izdala CDA 40.

Z vpisom enotne kode, ki je navedena na ponudbi in/ali na zavarovalni polici, lahko preverite njihovo verodostojnost.

Preveri zdaj

Digitalni podpis

Digitalni podpis v elektronski obliki je enakovreden lastnoročnemu podpisu in ima enako pravno veljavo. Ključni element digitalnega podpisa je certifikat, ki ga izda pooblaščeni organ za certifikacijo imetniku podpisa. Zavarovalna polica kavcijskega zavarovanja z digitalnim podpisom omogoča upravičencu, da lahko nemudoma preveri veljavnost digitalnega certifikata in pridobi podatke o podpisniku listine, izdane v elektronski obliki. Naše police v celoti izpolnjujejo evropske predpise s področja digitalnega podpisa.

Polica kavcijskega zavarovanja

Polica kavcijskega zavarovanja, ki vam jo je izročil pogodbenik ali posrednik natisnjeno na papirju, s skeniranim podpisom, je enakovredna polici, ki smo jo izdali v elektronski obliki z digitalnim podpisom, ob spoštovanju tehničnih pravil s področja generiranja, uporabe in preverjanja naprednih elektronskih podpisov, kvalificiranih in digitalnih, kot to določajo predpisi.

V skladu z zakonskimi predpisi ima listina naslednje značilnosti:

  • Pristnost: z digitalno podpisano listino ste lahko prepričani, kdo je njen podpisnik.
  • Celovitost: zanesljivost, da listina v elektronski obliki po podpisu ni bila spremenjena.
  • Ni zavračanja: listina, izdana v elektronski obliki, ima vso pravno veljavo in je podpisnik ne more zavrniti.

Te značilnosti zagotavljajo, da je digitalno podpisana listina pravno veljavna in primerljiva oz. enakovredna podpisani listini z lastnoročnim podpisom.

Za zgoraj omenjeno preverjanje ali nalaganje listine v izvirni elektronski obliki kliknite tukaj