CDA 40 je zavarovalna družba, ki ponuja kavcijska zavarovanja.
+386 0561 77700 |    Access

Kdo je CDA 40

CDA 40 je zavarovalna družba, specializirana za področje kavcijskih zavarovanj s podporo strankam pri doseganju poslovnih uspehov.

CDA 40 lahko zadovolji zahteve strank po izdaji jamstev, saj ponuja široko paleto storitev na področju kavcijskih zavarovanj. Podpora kompetentnega, izkušenega in profesionalnega osebja ter inovativna programska oprema omogočajo hitro izdajo jamstev z digitalnim certificiranim podpisom.
CDA 40 ima dovoljenje AZN za opravljanje zavarovalniških poslov.

CDA 40 Zavarovalnica je povezana v partnerstvo z mednarodnimi pozavarovalnicami z odličnimi bonitetnimi ocenami, kar povečuje zmogljivost zavarovalnice in finančno varnost pri prevzemanju tveganj,

QATAR REINSURANCE COMPANY LIMITED

AA- (S&P)
A + g XV (A.M. Best)

SCOR GLOBAL P&C SE

AA- (S&P)
A g XV (A.M. Best)


Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje CDA 40 je zanesljivo in upošteva vse elemente neodvisnosti, odgovornosti in transparentnosti, zato da bi se vzpostavilo trdno zaupanje med vsemi zaposlenimi, strankami, dobavitelji in delničarji.

CDA 40 je delniška družba, ki ima svojo upravo in nadzorni svet. Uprava CDA 40 je odgovorna za upravljanje in splošno poslovanje CDA 40, nadzoruje pa ga nadzorni svet.

Člana uprave sta bila izbrana glede na posebne kompetence na področju zavarovanj:

 

Sebastjan Žlebnik
je predsednik uprave CDA 40. Preden se je pridružil CDA 40, je deset let delal za Zavarovalnico Generali, d. d., kjer je bil regionalni direktor, direktor prodaje in član uprave.

 

Matej Cergolj
je član uprave. Preden se je pridružil CDA 40, je dvajset let delal pri Adriaticu Slovenici, d. d., kjer je bil direktor kontrolinga, zakladništva, upravljanja tveganj in član uprave. Prav tako je bil član upravnega odbora AS Neživotno osiguranje, a.d., Beograd.

Govorijo o nas