CDA 40 je zavarovalna družba, ki ponuja kavcijska zavarovanja.
+386 0561 77700 |    Access

Kavcijska zavarovanja

Ko mora podjetje predložiti garancijo na podlagi zakona ali v skladu s pogodbo kot jamstvo za izpolnitev obveznosti, se lahko odloči za kavcijsko zavarovanje. Prednosti takšne izbire so številne:

  • prva je ta, da ne bremeni lastnih finančnih sredstev za izdajanje jamstev tretjim, saj ni treba zastaviti likvidnih sredstev v obsegu, ki ga zahteva bančna garancija;
  • je dobra alternativa bančnim garancijam, ki so del bančne izpostavljenosti do prosilca in tako vplivajo na njegovo zmožnost pridobivanja posojil;
  • in končno, jamstvo CDA 40 v korist upravičenca slednjemu zagotavlja, da bo izvajalec sposoben izpolniti svoje pogodbene obveznosti.

Zahteve po jamstvih so vse pogostejše tudi v pogodbah med zasebniki, in sicer kot instrument zaščite premoženja družbe. CDA 40 izpolnjuje vse zahteve take storitve, ki bo zadovoljila vse pogodbene strani.

Odkrijte številne rešitve, ki jih ponujamo podjetjem.